Radonsikring

Alle nybygg skal utføres med radonforebyggende tiltak som for eksempel bruk av radonsperre og ventileringssystemer. Bygg som er beregnet for varig opphold må bygges med radonsperre mot grunnen.

Protan leverer Sintef godkjent radonmembran og tilbehør for bruk i alle bruksklasser med effektive løsninger som forhindrer radongass å sive inn i bygningen.

Radonsikring

Kategori
Bredde
1 Vare(r)
bilde