Vanntrykksmembraner for grønne og ballasterte konstruksjoner

Vanntrykksmembraner brukes som tettesjikt i parkeringsdekker, kulverter, terrasser, jorddekkende konstruksjoner som intensive grønne tak mm. Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak. Konstruksjonene kan være isolerte og usiolerte. I isolerte konstruksjoner kan tekningen monteres som rettvendte,- omvendte,- eller duokonstruksjoner.

Protan leverer flere varianter av Sintef godkjente vanntrykksmembraner i PVC.

Protans Bitumen membraner kan tekkes i både ett- og to-lagsløsninger for de fleste bruksområdene, med unntak av grønne konstruksjoner.

Vanntrykksmembraner for grønne og ballasterte konstruksjoner

Kategori
Farge
Tykkelse
Bredde
8 Vare(r)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde